Σύντομο Βιογραφικό

Πλήρες
Βιογραφικό
Curriculum
Vitae

Ο Χάρης Βλάδος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, που του απονεμήθηκε με «Πολύ Τιμητική Διάκριση», έπειτα από την εκπόνηση της διατριβής του η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Κέντρου Ερευνών και Μελετών των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (C.E.R.E.M) του Πανεπιστημίου των Παρισίων «Paris X, Nanterre» και η οποία εξετάζει τους τύπους εξελικτικής ένταξης των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, στη δυναμική της παγκοσμιοποίησης, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα και την πρώτη δεκαετία 21ου. Η κεντρική έννοια αυτής της μελέτης και η καινοτομία της σε εξηγητικούς όρους βρίσκεται, ειδικότερα, στη μελέτη της εξελικτικής σύνθεσης των διαστάσεων της στρατηγικής, της τεχνολογίας και του μάνατζμεντ της επιχείρησης στο εσωτερικό της παγκοσμιοποίησης: αυτές οι τρεις διαστάσεις (η στρατηγική, η τεχνολογία και το μάνατζμεντ) ορίζουν με διαλεκτικό τρόπο το, ιδιαίτερο και ιδιόμορφο, δυναμικό τρίγωνο Stra.Tech.Man που τη χαρακτηρίζει σε δομικούς/φυσιολογικούς όρους.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει θεμελιώσει και αναπτύξει διαχρονικά την προσέγγιση Stra.Tech.Man στη μελέτη της επιχειρηματικής δυναμικής.

Συνοπτικά, στα 30 χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, οι δραστηριότητες του χωρίζονται σε τρεις άξονες: στην εκπαίδευση και διδασκαλία, στην έρευνα και στη συμβουλευτική των επιχειρήσεων.

Σήμερα, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στη θεματική των «Διεθνών Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας», διδάσκοντας επίσης σε δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΜΣ στις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική και ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας), στο Executive ΜΒΑ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο εξ αποστάσεως ΜΒΑ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και στη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει ή διδάσκει, μεταξύ άλλων, τις εξής θεματικές:

•           Δυναμική της Ανάπτυξης και Παγκοσμιοποίηση

•           Ανταγωνιστικότητα και Οικονομική Πολιτική

•           Οικονομική της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα

•           Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα

•           Εταιρική Στρατηγική Ανάλυση και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

•           Διαχείριση Γνώσης και Αλλαγής

•           Εξελικτική Οικονομική και Βιομηχανική Πολιτική

•           Δυναμική του Ανταγωνισμού και Βιομηχανική Οργάνωση

•           Πολυεθνικές Επιχειρήσεις στη Βαλκανική και Ελληνική Βιομηχανία

•           Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Εμπορικές Πολιτικές

•           Ανάπτυξη Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Έχει εργαστεί ως ερευνητής, διδάσκων και σύμβουλος επιχειρήσεων στο εξωτερικό διδάσκοντας, μεταξύ άλλων, επί σειρά ετών σε εξειδικευμένους κύκλους διδασκαλίας, σε δημοτικά και νομαρχιακά κέντρα σπουδών, σε κύκλους επιχειρησιακής και ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης, σε κολέγια και κέντρα ελευθέρων σπουδών. Έχει αναλάβει διοικητικούς και συντονιστικούς ρόλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως επιστημονικός υπεύθυνος, αλλά και υπεύθυνος σχεδιασμού ολοκληρωμένων σεμιναρίων για την εκπαίδευση στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και για την κατάρτιση ανέργων.

Στη σταδιοδρομία του ως σύμβουλος επιχειρήσεων, υπήρξε επί 4 έτη συνιδιοκτήτης της εταιρίας και διευθυντής του αντίστοιχου συμβουλευτικού τμήματος της εταιρείας VADECON Co. Επίσης, επί 6 έτη διετέλεσε ως ανεξάρτητος σύμβουλος επιχειρήσεων σε ζητήματα, μεταξύ άλλων, στρατηγικής, μάρκετινγκ και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Η συγγραφική και ερευνητική του συνεισφορά περιλαμβάνει πλήθος δημοσιευμένων μελετών, μεταξύ των οποίων βιβλία που έχουν προταθεί ή προτείνονται σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά μαθήματα ως συγγράμματα διδασκαλίας, μονογραφίες, εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, δημοσιεύσεις ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε μικτή ακαδημαϊκή και συμβουλευτική έρευνα, δημοσιευμένα άρθρα στον έντυπο τύπο και πολυάριθμα άλλα στον ηλεκτρονικό τύπο, όπως και δεκάδες δημοσιευμένες σημειώσεις για διδακτική χρήση.


Short Bio

Charis Vlados is a tenured Assistant Professor in the Department of Economics at Democritus University of Thrace where he teaches International Economics and Entrepreneurship and instructs two postgraduate programs in the Department of Law. In addition, he also teaches business dynamics and economics courses at the University of the Aegean's Executive MBA program, the School of Business at the University of Nicosia's MBA (distance learning) program, and the Hellenic Open University's BOA44: Entrepreneurship and Innovation Theory. Throughout his 30-year career, Charis has taught at various educational institutions including universities, specialized teaching institutes, primary business and in-business education programs, colleges, and independent study centers.

Charis earned his Ph.D. with "mention très honorable" from the University of Paris "Paris X-Nanterre" for his thesis on the integration of Greek firms into globalization, which introduced the Stra.Tech.Man triangle, illustrating the dialectical relationship between strategy, technology, and management in the context of globalization. He has established the Stra.Tech.Man approach in business dynamics and has pursued education and teaching, research, and business consulting throughout his career.

Charis' teaching portfolio covers topics such as Development Dynamics and Globalization, Competitiveness and Economic Policy, Innovation Economics and Entrepreneurship, Regional and Local Development, Corporate Strategic Analysis and Business Planning, and more. He has served in administrative positions, including as a scientific director for educational programs and as head of the consulting department for VADECON, which he co-owned for four years. Charis also spent six years as an independent business consultant specializing in strategic planning, marketing, and business planning.

Charis has made significant contributions to research and authorship, with over 100 published studies, including books and monographs that have been proposed as university textbooks in Greece. He has written more than 80 scientific articles in peer-reviewed journals, conference proceedings, and contributed to mixed academic-consulting research. He is also active in the media, having authored articles for the press and electronic media and notes for teaching material.

Email: cvlados@econ.duth.gr
Skype: live:vlad.coop_1

Social Profiles