Βιογραφικό

Πλήρες
Βιογραφικό
Curriculum
Vitae

Ο Χάρης Βλάδος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, που του απονεμήθηκε με «Πολύ Τιμητική Διάκριση», έπειτα από την εκπόνηση της διατριβής του η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Κέντρου Ερευνών και Μελετών των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (C.E.R.E.M) του Πανεπιστημίου των Παρισίων «Paris X, Nanterre» και η οποία εξετάζει τους Τύπους/Μορφές Εξελικτικής Ένταξης των Επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, στη Δυναμική της Παγκοσμιοποίησης, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα –πρώτη δεκαετία 21ου. Η κεντρική έννοια αυτής της μελέτης και η καινοτομία της σε εξηγητικούς όρους βρίσκεται, ειδικότερα, στη μελέτη της Εξελικτικής Σύνθεσης των διαστάσεων της Στρατηγικής, της Τεχνολογίας και του Μάνατζμεντ της Επιχείρησης στο εσωτερικό της Παγκοσμιοποίησης: αυτές οι τρεις διαστάσεις (η Στρατηγική, η Τεχνολογία και το Μάνατζμεντ) ορίζουν με διαλεκτικό τρόπο το, ιδιαίτερο και ιδιόμορφο, Δυναμικό Τρίγωνο Stra.Tech.Man που τη χαρακτηρίζει σε δομικούς/φυσιολογικούς όρους.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει θεμελιώσει και αναπτύξει διαχρονικά την προσέγγιση Stra.Tech.Man στη μελέτη της επιχειρηματικής δυναμικής.

Συνοπτικά, στα 30 χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, οι δραστηριότητες του χωρίζονται σε τρεις άξονες: στην εκπαίδευση και διδασκαλία, στην έρευνα και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων.
 
Σήμερα, είναι Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ, στη θεματική των «Διεθνών Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας», διδάσκοντας επίσης σε δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΜΣ στις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική και ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας), στο ΜΒΑ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο εξ αποστάσεως ΜΒΑ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει διδάξει ή διδάσκει, μεταξύ άλλων, τις εξής θεματικές:
 
•    Δυναμική της Ανάπτυξης και Παγκοσμιοποίηση
•    Ανταγωνιστικότητα και Οικονομική Πολιτική
•    Οικονομική της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα
•    Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα
•    Εταιρική Στρατηγική Ανάλυση και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
•    Διαχείριση Γνώσης και Αλλαγής
•    Εξελικτική Οικονομική και Βιομηχανική Πολιτική
•    Δυναμική του Ανταγωνισμού και Βιομηχανική Οργάνωση
•    Πολυεθνικές Επιχειρήσεις στη Βαλκανική και Ελληνική Βιομηχανία
•    Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Εμπορικές Πολιτικές
•    Ανάπτυξη Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.
 
Έχει εργαστεί ως ερευνητής, διδάσκων και σύμβουλος επιχειρήσεων στο εξωτερικό διδάσκοντας, μεταξύ άλλων, επί σειρά ετών σε εξειδικευμένους κύκλους διδασκαλίας, σε δημοτικά και νομαρχιακά κέντρα σπουδών, σε κύκλους επιχειρησιακής και ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης, σε κολέγια και κέντρα ελευθέρων σπουδών. Έχει αναλάβει διοικητικούς και συντονιστικούς ρόλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως επιστημονικός υπεύθυνος, αλλά και υπεύθυνος σχεδιασμού ολοκληρωμένων σεμιναρίων για την εκπαίδευση στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και για την κατάρτιση ανέργων.
 
Στη σταδιοδρομία του ως σύμβουλος επιχειρήσεων, υπήρξε επί 4 έτη συνιδιοκτήτης της εταιρίας και διευθυντής του αντίστοιχου συμβουλευτικού τμήματος της εταιρείας VADECON Co, ενώ επί 6 έτη διετέλεσε ως ανεξάρτητος σύμβουλος επιχειρήσεων σε ζητήματα, μεταξύ άλλων, στρατηγικής, μάρκετινγκ και επιχειρησιακού σχεδιασμού.
 
Η συγγραφική και ερευνητική του συνεισφορά περιλαμβάνει πλήθος δημοσιευμένων μελετών, μεταξύ των οποίων βιβλία που έχουν προταθεί ή προτείνονται σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά μαθήματα ως συγγράμματα διδασκαλίας, μονογραφίες, εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, δημοσιεύσεις ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε μικτή ακαδημαϊκή και συμβουλευτική έρευνα, δημοσιευμένα άρθρα στον έντυπο τύπο και πολυάριθμα άλλα στον ηλεκτρονικό τύπο, όπως και δεκάδες δημοσιευμένες σημειώσεις για διδακτική χρήση.

Email: cvlados@econ.duth.gr

Social Profiles